A great big headline to catch some attention, because everyone likes attention

So you understand the roaring wave of fear that swept through the greatest city in the world just as Monday was dawning--the stream of flight rising swiftly to a torrent, lashing in a foaming tumult round the railway stations, banked up into a horrible struggle about the shipping in the Thames, and hurrying by every available channel northward and eastward. By ten o'clock the police organisation, and by midday even the railway organisations, were losing coherency, losing shape and efficiency, guttering, softening, running at last in that swift liquefaction of the social body.

Kierowcy nie musza zwracać ryczałtów za noclegi – skutki orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r. II K 11/15 w ocenie Kancelarii

Wskazać należy, iż orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016r., w sprawie K 11/15  w którym wskazuje się na niezgodność z Konstytucją niektórych przepisów ustawy z  dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, a także rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. oraz 2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r.…

Nakaz zapłaty ? Firma windykacyjna?

Jeżeli macie Państwo problem z firmami windykacyjnymi, funduszami sekurytyzacyjnymi, otrzymaliście nakaz zapłaty z sądu lub e-sądu zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. W ramach darmowej porady zweryfikujemy czy Państwa dług został sprzedany w sposób prawidłowy i czy nie jest on już przedawniony. Uwaga – w zakresie przedawnienia nie można bowiem wychodzić z założenia, iż ocenił to już lub oceni z…