„Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem”…

Stawiamy na szczerość i rzetelną ocenę ryzyka przedstawianych nam spraw. Skupiamy się na celach strategicznych, które chce osiągnąć klient ważąc cel i koszty potrzebne do jego osiągnięcia. Do interesów mocodawców podchodzimy indywidualnie z uwzględnianiem wszystkich aspektów prawnych i biznesowych prowadzonych spraw.

Nakaz zapłaty ? Firma windykacyjna?

Jeżeli macie Państwo problem z firmami windykacyjnymi, funduszami sekurytyzacyjnymi, otrzymaliście nakaz zapłaty z sądu lub e-sądu zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. W ramach darmowej porady zweryfikujemy czy Państwa dług został sprzedany w sposób prawidłowy i czy nie jest on już przedawniony. Uwaga – w zakresie przedawnienia nie można bowiem wychodzić z założenia, iż ocenił to już lub oceni z urzędu sąd rozpoznający sprawę. Sąd w polskim prawie cywilnym – procesowym nie bada z urzędu przedawnienia, ocenia ją tylko i wyłącznie na zarzut konkretnej strony. Przedawnienie podlega normalnym zasadom dowodowym, czyli trzeba je udowodnić. Adwokat Bartosz Wiszewski + 48 695 995 067

Niepełnosprawni Tu i Teraz

W sierpniowym numerze miesięcznika „Niepełnosprawni Tu i Teraz” ukazał się artykuł naszego aplikanta Szymona Prawuckiego pod tytułem „Stypendium specjalne dla niepełnosprawnych studentów”.

Zapraszamy do lektury http://www.kson.pl/57a.pdf

57a

Urlop adwokatów

Adwokaci w terminie 18-25 lipca będą przebywali na urlopie wypoczynkowym. W tym czasie w Kancelarii dyżur będzie pełnił apl. adw. Szymon Prawucki, który udzieli Państwu wszelkich informacji (+48 600 073  330). Wszystkie planowane terminy rozpraw w tym czasie są obsadzone i nie ma żadnych obaw co do ich przebiegu. Telefony właściwych pełnomocników mogą być przekierowane na numer wskazanego apl. lub stacjonarny Kancelarii.

Admin portalu Adwokaci Gorzów